top of page

אימון אישי

  • 1 h
  • אפקה, ת"א

Cancellation Policy

התשלום לטיול בעבור אם וילד בחדר פרטי, בצימר משותף (חולקים שירותים ואמבטיה) על בסיס פנסיון מלא וכולל את כל הסדנאות הוא 3300 ש"ח. המחיר כולל בתוכו 380 ש"ח שהם דמי הרשמה שלא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות. ביטול ההשתתפות יתאפשר עד לתאריך 30.4.24 ויאפשר החזר כספי מלא בפיחות דמי ההרשמה. ביטול ההשתתפות עד לתאריך 16.5.24 יאפשר החזר של 50% בפיחות דמי ההרשמה. החל מתאריך 17.5.24 לא יתאפשר החזר כספי בגין ביטול השתתפות או אי הגעה לטיול. הטיול מתקיים על פי הנחיות פיקוד העורף. במקרה של שינוי ההנחיות - הטיול ידחה, ולנרשמות ינתנו מספר מועדים חלופיים. באם אף אחד מהמועדים לא יתאים למשתתפת אז תהיה זכאית להחזר מלא. ביטול כספי והחזרים מבוצעים באמצעות החזר ישיר לחשבון הבנק, ובטווח של עד 90 ימים מהודעת הביטול.


Contact Details

racheli.karissi@gmail.com

TEL AVIV


bottom of page